رفتار مناسب در برابر مدیر چیست؟ – اخلاق اداری(4)

مقاله‌های پیشین اخلاق اداری، شامل عملکرد درست در ارباب‌رجوع، ارتباط موثر با همکاران و ترفندهای موثر و راهگشای مدیریتی بوده است. در این مقاله می‌خواهیم، رفتار مناسب و درست کارکنان دربرابر مدیر و فرد بالادستی‌شان را تشریح کنیم. رفتاری که بسیاری از کارمندان از آن بی‌خبرند و در موارد متفاوت دچار مسائل و مشکلات متعددی می‌شوند.
رابطه‌ی بین مدیر و کارمند و اعتمادی که بینشان وجود دارد در واقع آینده‌ی آنان را شکل می‌دهد. می‌توانید با برقراری ارتباط درست با مدیرتان نتایج مثبت بگیرید یا با اتخاذ رویکرد تهاجمی، ارتباط خود را با مدیرتان به طور کلی نابود کنید. درواقع مدیریت رفتار شما با بالادستی بسیار  در محیط کار و آینده‌ی شغلی شما تاثیر دارد. بنابراین بهتر است رفتاری را برگزینید که برخوردار از نوعی تعادل و حس همکاری و مشارکت داشته باشد. بدین‌گونه همه‌ی نظرات و حتی نقدهای تندوتیز شما نیز مورد تایید مدیر قرار  می‌گیرد. در اینجا به‌طور خلاصه بایدها و نبایدهایی که چنین رفتاری را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند گلچین کرده‌ایم:
 
بایدها:
 • اطاعت‌پذیری و انجام به موقع دستورهای بالادستی
 • رعایت سلسله مراتب سازمانی
 • حفظ حرمت و منزلت مدیران در محیط اداری و غیر اداری
 • ارائه نظرات کارشناسی در رابطه با وظایف شغلی و سازمانی
 • صداقت، امانت‌داری و برخورد مؤدبانه با مافوق
 • مشارکت جدی در کارهای تیمی و انجام وظایف شغلی
 • استفاده درست در مقابل اختیارات سپرده‌شده

 

نبایدها:
 • عدم‌رعایت سلسه مراتب اداری
 • نافرمانی و سرپیچی از دستورات بالادستی
 • دروغ، تهمت، افترا، غیبت کردن و بدگویی پشت سر مدیران
 • ارائه گزارشات خلاف واقع
 • تملق و چاپلوسی در رفتار و ارتباط با مافوق
 • فقط خود را مقرب درگاه مدیر و سرپرست مافوق قرار دادن
 • از زیرکارها ، شانه خالی کردن و امور محول شده را به گردن دیگران انداختن

جدیدترین مقالات

ارتباط با سازمان(B2B)

ارتباط با سازمان(B2B) درباره شرکت مرکز توسعه و کارآموزی کاربن کاربن با هدف توسعه فرایندهای سازمانی در شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی فعالیت خود

مسئول دفتر

مسئول دفتر درباره شرکت مرکز توسعه و کارآموزی کاربن کاربن با هدف توسعه فرایندهای سازمانی در شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی فعالیت خود را

کارشناس منابع انسانی

کارشناس منابع انسانی درباره شرکت مرکز توسعه و کارآموزی کاربن کاربن با هدف توسعه فرایندهای سازمانی در شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی فعالیت خود