دوره کارآموزی
سازمان اداری و استخدامی کشور

ویژگی های مرتبط با مدیریت عملکرد دستگاه های اجرایی:

سياست‌گذاری و تنظيم خط¬مشی‌های حوزه مدیریت عملکرد؛ مديريت عملكرد دستگاه¬های اجرایی کشور، ارزیابی عملکرد مدیران دولتی، ارتباطات اثربخش درون¬سازمانی و برون¬سازمانی، مکاتبات اداری، مدیریت جلسات

 • مدیریت و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی
 • ارزیابی عملکرد مدیران
 • اصول و فنون مذاکره
 • شبکه¬سازی و کار تیمی
 • اصول و مبانی ارتباطات اثربخش
 • آشنایی با اسناد و قوانین بالادستی
 • طراحی شاخص¬های عملکردی بر اساس اسناد بالادستی و مأموریت¬های دستگاه¬های اجرایی (یک دستگاه ملی و دستگاه¬های تابعه)
 • ارزیابی عملکرد (یک دستگاه ملی و دستگاه¬های تابعه)
 • آسیب¬شناسی عملکرد (یک دستگاه ملی و دستگاه¬های تابعه)
 • پیشنهادهای بهبود عملکرد (یک دستگاه ملی و دستگاه¬های تابعه)
 • هدف گرایی و هدایت عملکرد
 • تفکر تحلیلی و حل مسئله
 • قدرت مذاکره و متقاعدسازی
 • مهارت ارتباطی
 • نظارت و کنترل
 • تیم و شبکه سازی
 • کل نگری و نگرش فرآیندی
 • توانایی کار تیمی و مشارکتی
 • انعطاف پذیری

ویژگی های مرتبط با کارشناس راهبری نظام جبران خدمت دولت:

این واحد عهده‌دار طراحی نظامات و مبانی پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های اجرایی است و ضمن تدوین و به روزرسانی ضوابط جبران خدمات کارکنان، برقراری عدالت در نظام پرداخت و ارتقاء کارامدی نظام اداری را دنبال می نماید.

 • معرفی انواع نظامات پرداخت کارکنان دستگاه های اجرایی
 • معرفی سامانه مدیریت اطلاعات پرداخت کارکنان نظام اداری و سامانه ثبت حقوق و مزایا
 • آموزش نحوه محاسبه حقوق و مزایا در قانون مدیریت خدمات کشوری
 • معرفی انواع مقررات و ضوابط حوزه جبران خدمت
 • ارزیابی نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دستگاههای اجرایی به صورت موردی در سامانه های مربوطه
 • بررسی انواع استعلامات دستگاههای اجرایی در حوزه جبران خدمت و نحوه پاسخگویی به آنها
 • مشارکت در تدوین انواع گزارش های مورد نیاز در زمینه حقوق و مزایای کارکنان دستگاههای اجرایی
 • مشارکت در تدوین یا بازنگری ضوابط حوزه جبران خدمت
 • تفکر و تحلیلی و سیستمی
 • توانایی شناسایی و حل مسائل پیچیده و چندبعدی
 • مهارت نگارش متون تخصصی
 • دانش حقوق و مزایا
 • آشنایی با قوانین و مقررات حوزه جبران خدمت کارکنان
 • تسلط بر نرم افزار اکسل
 • توانایی انجام سریع محاسبات عددی

ویژگی های مرتبط با کارشناس طراحی و ارزشیابی مشاغل:

این واحد عهده‌دار طراحی و ارزشیابی مشاغل دستگاه های اجرایی است. طراحی شغل زیرساختی ترین اقدام در مدیریت منابع انسانی است و همه امور مرتبط با منابع انسانی (جذب، ارتقا، حقوق و دستمزد، مدیریت عملکرد) وابسته به تعریف شغل است. از سوی دیگر مبنای اصلی در جبران خدمت کارکنان، ارزشیابی شغل ایشان است. ارزشیابی شغل فرایند ارزشگذاری جایگاه های شغلی فارغ از شاغل است.

 • آشنایی با ادبیات علمی طراحی شغل
 • آشنایی با ادبیات علمی ارزشیابی و طبقه بندی مشاغل
 • فهم فرایند طراحی شغل در دستگاه های اجرایی
 • پیاده سازی و راهبری فرایند شکست ماموریت در تعامل با دستگاه ها
 • مطالعه و ایده پردازی در حوزه طراحی، طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل
 • آشنایی با مفاهیم و اصول مدیریت منابع انسانی
 • دانش و یا تجربه کاری در زمینه مدیریت منابع انسانی، طراحی شغل، طبقه‌بندی شغل یا ارزشیابی مشاغل
 • مهارت‌های تحلیلی قوی برای جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل داده‌ها و شناسایی نیازهای شغلی
 • مهارت‌های حل مسئله برای رسیدگی به چالش‌های پیچیده طراحی شغل
 • مهارت‌های ارتباطی قوی برای برقراری ارتباط موثر با ذینفعان مختلف
 • مهارت‌های نوشتاری قوی برای ایجاد شرح وظایف شغلی دقیق و مختصر
 • آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به کار که بر طراحی شغل در بخش دولتی تأثیر می‌گذارند
 • آشنایی با اصول و روش‌های طبقه‌بندی شغل، از جمله سیستم‌های مختلف طبقه‌بندی شغل، مانند سیستم امتیازدهی عوامل و روش‌های تجزیه و تحلیل شغل
 • دانش عمیق از ساختار سازمانی و وظایف مشاغل در سازمان‌های دولتی مهارت‌های بین فردی

ویژگی های مرتبط با کارشناس طراحی ساختار های سازمانی:

این واحد عهده‌دار طراحی ساختار و تنظیم وظایف دستگاه‌های اجرایی را برعهده دارد. افزایش کارایی و اثربخشی دستگاه‌های اجرایی مهم‌ترین نتایجی است که از طراحی و بازطراحی درست ساختار دستگاه‌های اجرایی به‌دست خواهد آمد.

 • معرفی نظام اداری و دسته‌بندی دستگاه‌های اجرایی
 • معرفی سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه‌های اجرایی
 • آموزش اصول سازماندهی
 • معرفی انواع مدل‌های طراحی و پیاده‌سازی ساختار سازمانی
 • الگوبرداری از ساختارهای بین المللی
 • مطالعه تاریخچه و وضعیت موجود ساختار دستگاه های اجرایی و تهیه گزارش های تحلیلی
 • تهیه گزارش های آماری ساختارهای دستگاه های اجرایی براساس شاخص های و ضوابط ابلاغی
 • شرکت در برخی جلسات مربوط به ساختار دستگاه ها
 • تهیه صورتجلسه مربوط
 • تفکر و تحلیل سیستمی
 • هوش فناوری اطلاعات
 • تفکر تحلیلی بالا
 • تفکر انتقادی بالا
 • مهارت‌های ارتباطی مناسب
 • دانش معماری سازمانی

رشته های تحصیلی:

تمامی گرایش های رشته های تحصیلی:

مدیریت  ،  حقوق  ،  حکمرانی  ،  علوم کامپیوتر  ،  مهندسی فناوری  ،  آمار  ،  ریاضیات و حسابداری  ،  مهندسی صنایع  ،  علوم سیاسی و روابط بین‌الملل  ،  اقتصاد  ،  علوم اقتصادی  ،  آینده‌پژوهی  ، علوم شناختی  ،  برنامه‌ریزی  ،  علوم ارتباطات  ،  جامعه‌شناسی  ،  روان‌شناسی  ،  علوم تربیتی  ،  سنجش و اندازه‌گیری  ،  مالی  ،  علم داده‌ها  ، علوم تصمیم و مهندسی دانش  

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *