عناوین نمونه کار (کارخواست)

سازمان تبلیغات اسلامی

ضمن عرض تبریک مجدد جهت پذیرش اولیه شما در آزمون اداری و استخدامی سازمان تبلیغات اسلامی؛
در این مرحله بسته به موقعیت‌های شغلی موجود، نمونه کارهایی از مسائل کلان کشور در حوزه مربوط تعریف شده است.
در ادامه با توجه به موقعیتی که برای آن دعوت شده اید نمونه کار خود را انتخاب کرده، با تحقیقات میدانی، کتابخانه ای و استناد به دانسته های خود؛ خواسته‌های مربوط به هر موقعیت را انجام داده و تا یک روز پیش از تاریخ ارائه خود در قسمت مربوطه بارگزاری نمایید.

کارشناس امور اداری

کارشناس امور حسابداری

کارشناس برنامه ریزی تبلیغ معارف اسلامی