آزمون MBTI و انگیزه‌نامه

موسسه توسعه کسب‌وکار رویش کوثر

ضمن عرض تبریک جهت پذیرش اولیه شما، در این مرحله باتوجه به لینک درج شده در قسمت آزمون MBTI، آزمون را از طریق پیوند مربوط انجام دهید و فایل pdf آن را در قسمت آپلود فرم بارگزاری کنید.

همچنین در قسمت انگیزه‌نامه فرم موردنظر را دانلود کنید و پس از تکمیل آن در قسمت «آپلود فرم» بارگزاری کنید

آزمون MBTI

فایل انگیزه‌نامه