کارگاه ها

کارگاه آموزشی

کارگاه

کارگاه آموزشی (یا همان ورکشاپ workshop) و به معنی یک دورهٔ آموزشی کوتاه‌مدت درباره‌ی موضوعی خاص است.

بر اساس تعریف لغت نامه‌ی، کلمه‌ی ورکشاپ به معنای برنامه‌ای آموزشی معمولاً فشرده‌ است که با حضور گروه کوچکی از افراد تشکیل می‌شود و متمرکز بر آموزش تکنیک‌ها، اصول و مهارت‌ها، در زمینه‌ای تخصصی است. از آنجایی که معمولاً تعداد شرکت‌کننده‌ها در این نوع جلسات آموزشی که به کارگاه آموزشی می‌شناسیم پایین است، تمامی افراد حاضر در کارگاه در موضوعات بحث تعامل کرده و مدرس دوره با تعریف کارهای گروهی تمرکز افراد روی موضوعات مربوطه را بالا برده و با ایجاد ایده‌های مختلف نظیر طوفان فکر، نظرات همه‌ی شرکت‌کنندگان شنیده می‌شود و هم به دلیل تکرار نظرات متفاوت از ابعاد مختلف یک موضوع، دید تک‌تک اعضا بازتر شده و زمینه‌ی ارائه نظرات قوی‌تر فراهم می‌شود که این خود به افزایش یادگیری کمک می‌کند. در مجموع کارگاه آموزشی را می‌توان دوره‌ای فشرده دانست که علاوه بر مشارکت شرکت‌کنندگان در مباحث، آن‌ها نسبت به موضوعات دید بهتری پیدا می‌کنند و زمینه مطالعه در موضوع برایشان فراهم می‌شود.