استخدام خبرنگار حرفه ای

یکی از خبرگزاری های معتبر کشور در جهت تکمیل کادر خبرنگاران خود از میان علاقه مندان به حوزه خبر و رسانه اقدام به بررسی و جذب نیرو مینماید.

متقاضیان جهت شرکت در این دوره استخدامی و بررسی رزومه خود میتوانند در موقعیت های زیر، پس از مطالعه شرایط و الزامات اقدام به ثبت نام نمایند.

ویژگی های عمومی دوره:

متقاضیان باید فارغ التحصیل مقطع کارشناسی و یا دانشجوی مقطع تحصیلات تکمیلی باشند.

دانشجویان رشته های فنی، علوم سیاسی و روابط بین الملل و رشته های مرتبط در اولویت میباشند.

سابقه فعالیت در یکی از رسانه های کشور و یا فعالیت در نشریه های دانشجویی برتر کشور از نکات حائز امتیاز است.

آشنا بودن با فضای رسانه و خبری کشور و علاقه مند بودن به این فضا از الزامات شرکت در این دوره است.

جهت مطالعه شرایط اختصاصی هر موقعیت، روی اسم آن کلیک کنید.

شرح موقعیت شغلی:

پوشش خبری رخدادهای سیاسی کشور
ارتباط با سازمان ها، احزاب و تشکل های سیاسی
ارتباط با سازمان ها و وزارت خانه های مربوطه

جنسیت:

فقط آقا

الزامات:

آشنا با مفاهیم خبری و رسانه ای
آشنا با حوزه های سیاست داخلی و سیاست خارجی
دارای روحیه انقلابی
دارای قدرت تحلیل

شرح موقعیت شغلی:

خبرنگار بین الملل
ترجمه خبر
رصد خبرگزاری های مطرح بین الملل

جنسیت:

خانم و آقا

الزامات:

تسلط کامل به زبان انگلیسی یا عربی، اصول ترجمه و قواعد گرامر
آشنا با خبر نویسی و اصول خبرنگاری
آشنا با حوزه بین الملل
دارای روحیه انقلابی