بنیاد ملی نخبگان با همکاری کاربن برگزار می‌کند:

 طرح کارورزی ملی رایان

بنیاد ملی نخبگان با همکاری کاربن برگزار می‌کند:

 طرح کارورزی ملی رایان

 

راهبران ایران دیجیتال

دوره کاری حرفه‌ای تمام وقت

فرصت‌های دوره

 فرصت مواجهه با چالش‌های واقعی و مسائل راهبردی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات

کسب تجربه کاری ماموریت محور در بخش‌های مختلف خصوصی، دولتی و بین‌المللی

طول دوره 12 الی 22 ماه

مهلت ثبت‌نام تا 12 مردادماه

زندگیتو همگام با کارت کن!

   علاقه‌هاتو نمی‌شناسی؟   

   نمی‌دونی توانمندی‌هاتو چجوری به‌کار بگیری؟   

   قصد داری مهارت بدردبخور و متناسب خودتو پیدا کنی؟   

   هنوز توی انتخاب شغل آیندت موندی؟   

   وضعیت فعلیت خسته‌ات کرده و میخوای زندگیتو سروسامون بدی؟