سومین دوره کارآموزی

 سازمان اداری و استخدامی کشور

سومین دوره کارآموزی

 سازمان اداری و استخدامی کشور

در موقعیت‌:

کارشناس طراحی ساختار دستگاه‌های اجرایی

در مورد دوره‌های کارآموزی کاربن چیزی میدونی؟

 کارشناس طراحی ساختار دستگاه‌های اجرایی

 فعالیت‌های کارآموز در دوره  

آشنایی با الگوهای متداول ساختار سازمانی در دستگاه‌های اجرایی داخلی و بین‌المللی 
آشنایی و کاربست روش ها و فنون طراحی ساختار بر اساس جدیدترین رویکردها
بررسی و تحلیل وضع موجود ساختار سازمانی در دستگاه‌های اجرایی کشور
ارائه گزارش‌های مدیریتی و راهکارهای بهبود ساختارهای سازمانی دستگاه های اجرایی کشور
شرکت در جلسات کاری سازمان اداری و استخدامی با دستگاه‌های اجرایی کشور به‌عنوان دستیار

  آموز‌ش‌هایی  که کارآموز در دوره می‌بیند   

آشنایی با موضوعات حوزه طراحی و اجرای ساختار سازمانی در دستگاه‌های اجرایی 
آشنایی با مکاتبات اداری و نگارش گزارش‌های تحلیلی 
آشنایی با فرهنگ کاری در سازمان‌های بزرگ اداری

  شایستگی‌های کارآموز   

  پیش‌نیازها  

  اولویت‌ها  

قدرت بررسی و تحلیل
ذهن نظم‌یافته و متمرکز
زبان انگلیسی (بیشتر درک مطلب)
شنونده و گوینده خوب
IQ و EQ استاندارد
روحیه معتدل (ترکیبی از درونگرایی و برونگرایی)
انضباط و توان برنامه‌ریزی
آینده‌نگری 
علاقه‌مند و توانمند در کار گروهی
تمایل به یادگیری مداوم و به‌روزرسانی دانش و مهارت‌های مورد نیاز
تفکر سیستمی
علاقمند به ساختارها و دستگاه‌های اجرایی

  ویژگی‌های عمومی کارآموز  

اولویت با کارت پایان‌خدمت
امکان امریه‌ی سربازی درصورت فرصت شش ماهه برای ارسال دفترچه
سال آخر کارشناسی به بالا
اولویت با تمامی گرایش‌های رشته‌های مدیریت، مهندسی صنایع و حقوق 

  ویژگی‌های عمومی دوره  

سیصَد ساعت منتورینگ و آموزش
ظرفیت پذیرش: دَه نفر
تاریخ ثبت‌نام: هفتم تا پانزدهم دی‌ماه
مکان برگزاری دوره: سازمان اداری و استخدامی کشور
برای اطلاع از زمان‌بندی دوره از طریق شبکه‌های مجازی کاربن اقدام کنید

   وقتشه که وارد دوره بشی  

زندگیتو همگام با کارت کن!

   علاقه‌هاتو نمی‌شناسی؟   
   نمی‌دونی توانمندی‌هاتو چجوری به‌کار بگیری؟   
   قصد داری مهارت بدردبخور و متناسب خودتو پیدا کنی؟   
   هنوز توی انتخاب شغل آیندت موندی؟   
   وضعیت فعلیت خسته‌ات کرده و میخوای زندگیتو سروسامون بدی؟