آزمون تحلیلی و MBTI

سیاست‌پژوه اندیشکده اقتصاد دانش‌بنیان

ضمن عرض تبریک جهت پذیرش اولیه، در این مرحله توان تخصصی شما برای تصدی موقعیت سیاست‌پژوهی اندیشکده اقتصاد دانش‌بنیان سنجیده خواهد شد.
در ادامه فرم آزمون را دانلود کرده، به سوال مربوط پاسخ دهید و فایل تکمیلی را در قسمت مشخص شده آپلود کنید. همچنین وارد لینک آزمون MBTI شوید و آزمون را انجام دهید. پس از اتمام آزمون، خروجی pdf را آپلود کنید.

آزمون تحلیلی

آزمون MBTI