مسئول اداری دفتری

درباره شرکت

گروه علمی پدیدار

پدیدار گروهی است با رویکرد پژوهشی، که جهت تکمیل کادر خود از متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می‌آورد.
شرکت پدیدار

درباره شغل

شرح شغل و وظایف

روابط عمومی بالا

مهارت در برنامه office (به صورت خاص Word و Excel)

توانایی کار تیمی 

مشخصات شغل

شرایط
جنیسیت مرد؛ با سن زیر 30 سال
روز و ساعت

به دو صورت تمام وقت و یا حداقل ۱۲۰ ساعت ماهانه

حقوق و مزایا 
8 تا 10 میلیون

محل کار

مرکز شهر تهران